Hirtshals markerer i 2019 sit 100-års byjubilæum

Jubilæet fejres ved forskellige begivenheder over hele året og kulminerer med en stor byfest den 22. juni på Den Grønne Plads i centrum af byen. Følg med i jubilæet på facebook via facebook.com/hirtshals100/ eller på jubilæets hjemmeside: hjoerring.dk/borger/fritid-og-kultur/hirtshals-byjubilaeum-100-aar/ 

Historien

I 1919 satte staten gang i en storstilet byudvikling. Byggeriet af havnen blev sat i gang af Ministeriet for Offentlige Arbejder, som samtidigt udskrev en byplankonkurrence for den bydannelse, som man forventede at havnebyggeriet ville afstedkomme. Staten havde på forhånd eksproprieret 314 tønder land til udbygningen af den kommende by.